ČAS JE ZA

Prihajajoči prazniki prinašajo odlično priložnost za povečanje prodaje zunaj poslovnih prostorov. December je pester mesec, ,v mestih zasijejo lučke, stojnice tu in stojnice tam. običajno.  V tem času je je priložnost za majhne podjetnike in umetnike, da širši publiki predstavijo svoje izdelke in povečajo prodajo.

Na kaj morate biti pozorni, če se odpravljate na sejem?

Prva stvar, ki jo morate storiti, je ustrezno registrirati svojo dejavnost. Ne glede na to, s čim se ukvarjate, morate imeti za prodajo na stojnici registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti:

  • 47.820 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo;
  • 47. 810 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki;
  • 47.890 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, kot so preproge, knjige, igrače, okraski...

 

Kdo lahko prodaja na stojnici?

  • Podjetje
  • Samostojni podjetnik
  • Zaposlena oseba z odprtim popoldanskim s.p.-jem
  • Oseba s priglašenim osebnim dopolnilnim delom (ODD).

 

Kdo vam lahko pomaga pri prodaji na stojnici?

  • Zaposlene osebe v podjetju
  • Študentje preko študentske napotnice
  • Ožji družinski član (brezplačna pomoč, ki ne sme presegati več kot 40 ur na mesec in pri katerem je potrebno urediti prijavo za primer nezgode pri delu z obrazcem M-12 in se plača prispevek v višini 6,07 EUR)

 

Kaj je še potrebno urediti?

Pomembno je tudi, da ne pozabite na davčno potrjevanje računov. Na tem mestu želim opozoriti,  morate imeti ustrezno oznako poslovnega prostora - stojnice. Vsak  premičen poslovni prostor ali premičen objekt med nje štejemo: stojnice, vozila, kiosk ali pa samo elektronska naprava. Elektronska naprava je lahko premičen poslovni prostor le, če računov ne izdajate znotraj premičnega objekta. Enako velja tudi za davčno potrjevanje računov iz vezane knjige računov.

Pred prodajo na sejmih ne pozabite s seboj vzeti ustrezen interni akt za davčno potrjevanje računov, v skladu s katerim boste izdajali račune. T Več informacij o internem aktu lahko najdete v prispevku. Za pomoč pri pripravi internega akta se obrnite na nas: https://www.revera-svetovanje.com/kontakt/

Zelo priporočljivo je, da poslovanje poskrbite za kartično poslovanje. V kolikor pa se boste odločili za gotovinsko poslovanje, ne pozabite na zadostno vsoto menjalnega denarja. V blagajni pa morate imeti po žigosan in podpisan dokument z točno napisanim zneskom menjalnega denarja. Prav tako ne pozabite na vidno mesto namestiti zeleno nalepko "Vklopi razum, zahtevaj račun".

Na vidnem mestu naj bodo podatki vašega podjetja in sedež.

Poleg tega morajo biti cene izdelkov jasno označene. V kolikor ste zavezanec za DDV, morajo cene vsebovati tudi DDV. (22%- splošna stopnja, 9,5%- znižana stopnja in pa posebna 5% stopnja, ki se običajno uporablja za knjige).

Pred odhodom na sejem morate pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem boste prodajali. To velja za prodajo blaga zunaj prodajaln.

Poskrbite za zadostno količino reklamnega materiala, privlačne darilne embalaže in nasmešek na obraz. :)

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na REVERI https://www.revera-svetovanje.com/kontakt/


Si vplivnež/vplivnica? Imaš urejen ustrezne status?

Oglaševalske kampanje so s  t.i. vplivneži v zadnjih leti močno porastlo.

Na ministrstvu zato skupaj s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije temu področju namenjajo več pozornosti. Na ravni Evropske unije pa je v pripravi nova zakonodaja.

Z namenom zaščite potrošnikov morajo tudi vplivneži pri oglaševanju ali prodaji preko socialnih omrežij spoštovati predpise s področja poslovanja in oglaševanja.

Torej, če oglašuješ izdelke proti plačilu, moraš za svojo dejavnost ustrezno registriran oz. moraš imeti urejen status, kot pravna oseba ali samostojni podjetnik.

Če kot vplivnež opravljaš pridobitno dejavnost brez urejenega statusa, gre za delo na črno, ki je prepovedano in se kaznuje z globo.

Storitve informacijske družbe so tiste gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo preko interneta ter vključujejo prodajo storitev, blaga in digitalne vsebine na podlagi sklepanja pogodb prek interneta.

Glavna tržna inšpektorica ga. Andreja But pravi: »Vplivneži, ki na trgu nastopajo kot ponudniki storitev informacijske družbe, morajo na svojih spletnih straneh zagotavljati lahek, neposreden in stalen dostop do podatkov o podjetju in sedežu, veljaven elektronski naslov za hitro in učinkovito komuniciranje ter matično in davčno številko. Prav tako pa morajo te informacije zagotavljati tudi tisti vplivneži, ki opravljajo brezplačne storitve, kot so posredovanje podatkov in oglaševalska sporočila.«

Upoštevati je potrebno določbe o oglaševanju, saj tudi vplivneže zavezujejo določbe o oglaševanju. Oglaševalska sporočila morajo biti v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv. Iz oglaševalskih sporočil mora biti jasno razvidno in prepoznavno, da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov naročnik. Prav tako morajo biti posebne ponudbe, kot so popusti, premije, darila  ter različne nagradne igre ali igre na srečo, morajo biti oglaševane skladno s predpisi. Pogoji za pridobitev pa morajo biti dostopni, jasni in razumljivi. Vse navedbe in trditve v oglasih morajo biti resnične in dokazljive. Oglaševanje ne sme biti nedostojno, zavajajoče, žaljivo.  Ne sme vsebovati sestavin, ki bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih in ki bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost in pomanjkanje izkušenj. Poleg naštetega so prepovedane tudi zavajajoče, nepoštene in agresivne poslovne prakse.

V jeseni se bo Slovenija udeležila skupnega nadzora držav članic glede oglaševanja vplivnežev na spletu, ki ga načrtuje Evropska komisija.

Hitro rastoči trg vplivnežev prinaša potencialna tveganja za potrošnike in ustvarja številne kršitve potrošniške zakonodaje na ravni EU. Evropska komisija se je na problematiko odzvala tudi tako, da je sestavila delovno skupino za pripravo nove zakonodaje, ki bo to področje dodatno uredila v smislu preprečevanja in sankcioniranja nespoštovanja potrošniške zakonodaje s strani vplivnežev.

Vir: https://www.findinfo.si/nasveti-in-clanki/