Slednji splošni pogoji veljajo za spletno mesto revera-svetovane.com, s katero upravlja podjetje:

REVERA d.o.o.

Tomšičeva ulica 44, 2310 Slovenska Bistrica

Davčna številka: 10597832

Matična številka: 9279539000

Telefonska številka: 070 602 028

E-pošta: info@revera-svetovanje.com

Z vstopom na spletno mesto revera-svetovanje.si potrjujete, da se strinjate s slednjimi splošnimi pogoji, s tem vas tudi določbe le-teh zavezujejo. Podjetje REVERA d.o.o. si pridružuje pravico, da splošne pogoje brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni.

PRAVILNOST INFORMACIJ IN ODOGOVRNOST ZA MOREBITNE NAPAKE

Informacije na spletni strani so zgolj informativne narave, zato je njihovo pravilnost pred uporabo treba vedno preveriti pri zaposlenih v podjetju REVERA d.o.o. Slednje podjetje si prizadeva za točnost in resničnost podatkov in informacij, objavljenih na spletni strani revera-svetovanje.com, zato le- te redno preverja in posodablja, vendar ni zavezano k posodabljanju vsebine na spletni strani, prav tako si pridružuje do spremembe le te, brez predhodnega obvestila. Za morebitne spremembe, ki so nastale med dvema ažuriranjema, podjetje REVERA d.o.o. za točnost in ažurnost objavljenih podatkov in informacij ne prevzema odgovornost, prav tako ne prevzema odgovornosti za celovitost in pravilno interpretacijo objavljenih in posredovanih informacij.  Vsebine, objavljene na slednji spletni strani lahko vsebujejo napake, ki so posledica napak pri vnosu vsebine, časovnih neusklajenosti, in drugih nepredvidljivih vzrokov. Objavljena vsebina prav tako lahko vsebuje slogovne, tipkarske ali slogovne napake, za katere podjetje REVERA d.o.o. ne prevzema odgovornosti.

AVTORSKE PRAVICE IN NJIHOVA KRŠITEV

Spletno mesto revra-svetovanje.com je intelektualna lastnina podjetja REVERA d.o.o., zato si podjetje REVERA d.o.o. pridružuje avtorske pravice na vseh objavljenih informacijah in podatkih, kot tudi opisi storitev ter drugi vsebini. Brez dovoljenja podjetja je prepovedano vsakršno kopiranje, spreminjanje, distribucija, prenos, prikazovanje, objavljanje, prodaja ali uporaba vsebine, informacij, fotografij v komercialne oziroma javne namene.

Na spletni strani revera-svetovanje.com so prikazane slike oseb, predmetov, krajev in drugi vizualni elementi, ki so last podjetja REVERA d.o.o. ali so na spletni strani objavljeni z izrecnim dovoljenjem lastnika. Uporaba slednjih slik je brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletne strani prepovedano in predstavlja kršitev avtorskih pravic, pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Na spletni strani objavljene oblagovne znamke, logotipi in storitvene znamke so last podjetja REVERA d.o.o. ali treje osebe. Uporabniki brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja ali lastnika blagovne znamke ne smejo uporabljati teh zaščitenih znakov.

REVERA d.o.o. si pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva, vključno z blokiranjem dostopa do spletne strani iz določenega spletnega naslova, v primeru kršitve teh pogojev uporabe.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Osebni podatki zajemajo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (»posamezniku, na katerega se podatki nanašajo«). To pomeni identifikacijo fizične osebe, ki je mogoča neposredno ali posredno, z uporabo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali drugi elementi, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Subjekt podatkov je katerakoli prepoznana ali določljiva fizična oseba, na katero se nanašajo zbrani osebni podatki, ki jih zbiralec ali obdelovalec zbira in obdeluje.

Obdelava podatkov:

Obdelava vključuje vsako operacijo ali niz operacij, izvedenih na osebnih podatkih ali skupinah osebnih podatkov, ne glede na način izvajanja (avtomatizirano ali ne). To obsega zbiranje, beleženje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, širjenje, razpoložljivost, usklajevanje, kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Za obdelavo podatkov, kot je opredeljena zgoraj, je potrebno soglasje posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki.

Soglasje:

Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je svobodno, konkretno, informirano in nedvoumno izražena želja posameznika, ki s pritrdilno izjavo ali jasnim ukrepom dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Uporaba spletne strani REVERA d.o.o. je mogoča brez navajanja osebnih podatkov. Vendar, za dostop do naših storitev, lahko zahtevamo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, kot so ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, davčna številka in/ali delodajalec posameznika. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov sta v skladu z Uredbo o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državno določeno in predpisano zaščito podatkov. Kljub temu, prenosi podatkov po internetu nosijo določeno tveganje, ki lahko ogrozi popolno zaščito. Posamezniki imajo možnost posredovanja osebnih podatkov tudi preko alternativnih sredstev, na primer, preko telefona ali na sestanku v živo.

PRIJAVA NA E-OBVEŠČANJE

Na spletni strani revera-svetovanje.si je uporabnikom dana možnost prijave na e-obveščanje, torej tedenske oziroma mesečne e-novice in obvestila.

Preko e-obveščanja podjetje REVERA d.o.o. uporabnike, ki so se nanj naročili preko spletnega obrazca, ki se pojavi ob vstopu na spletno stran revera-svetovanje.si, obvešča o aktualnih ponudbah podjetja REVERA d.o.o., novostih in spremembah na področju računovodstva, davkov in kadrovskih zadev. Uporabnik, ki se je naročil na e-obveščanje prejme novice in obvestila na e-poštni naslov, ki ga je navedel pri registraciji oziroma prijavi.

Naročilo na e-obveščanje lahko uporabnik kadarkoli prekliče, prav tako lahko prekliče soglasje o shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je podal s prijavo/naročilom na e-obveščanje. Odjava je mogoče preko povezave na koncu vsakega poslanega obvestila, ali z obvestilom podjetju REVERA d.o.o. o odjavi ( na pisni ali elektronski način).

MOŽNOST KONTAKTIRANJA PODJETJA REVERA D.O.O. PREKO SPLETNEGA OBRAZCA

Na spletni strani revera-svetovanje.com je na voljo kontaktni obrazec, ki uporabniku omogoča hitro in enostavno komunikacijo s podjetjem REVERA d.o.o. V primeru, da uporabnik podjetje kontaktira preko slednjega kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih je pri tem navedel, samodejno shranijo z namenom obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se ti podatki nanašajo. Pri tem se podjetje REVERA d.o.o. zavezuje, da slednjih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam.

PIŠKOTKI

Spletni stran revera-svetovanje.com uporablja piškotke, besedilne datoteke, ki se shranijo v računalniški sistem prek spletnega brskalnika in olajšajo ter izboljšajo uporabniško izkušnjo na spletni strani.

Z uporabo piškotkov se uporabniku ni treba vedno znova vpisovati v spletno mesto, saj te podatke shrani spletno mesto oziroma piškotek, ki je že shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu.

Možno je preprečiti shranjevanje piškotkov prek nastavitev spletnega brskalnika, s čimer lahko uporabnik trajno onemogoči uporabo piškotkov. Piškotke je mogoče tudi kadarkoli izbrisati prek spletnega brskalnika ali drugih sistemskih programov, kar je izvedljivo v večini priljubljenih spletnih brskalnikov. Vendar, če uporabnik onemogoči piškotke v brskalniku, to lahko vpliva na polno funkcionalnost spletne strani.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Podjetje REVERA d.o.o. za potrebe neposrednega trženja preko e-pošte po

IR za potrebe neposrednega trženja preko e-pošte shrani elektronske naslove svojih uporabnikov (registriranih članov ali prijavljenih na e-obveščanje) spletnemu ponudniku storitev masovnega pošiljanja e-pošte ( MailerLite). Tretjim osebam IR ne posreduje osebnih podatkov svojih uporabnikov.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov se določi glede na ustrezne zakonske smernice. Po preteku tega obdobja se ustrezni podatki redno izbrišejo, če ni več potrebe po njih za izpolnitev ali začetek pogodbe.

Posamezniki, katerih osebne podatke hrani in obdeluje podjetje REVERA d.o.o., imajo pravico zaprositi za izbris svojih osebnih podatkov kadarkoli.