Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo

$24.90

Poslovodja ali direktor lahko ob zaposlitvi skleneta pogodbo o poslovodenju ali pogodbo o zaposlitvi. Glavna razlika med obema je v delovnopravnem varstvu in podlagah za obvezna socialna zavarovanja. Če poslovodja sklene pogodbo o zaposlitvi, postane delavec in zanj praviloma veljajo pravice in obveznosti, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, z nekaj izjemami, ki jih za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce določa ZDR v 73. členu. Omeniti velja, da lahko pogodbo o zaposlitvi podpiše poslovodja/direktor, prokurist ali drug poslovodni delavec.Share
Opis

Poslovodja ali direktor lahko ob zaposlitvi skleneta pogodbo o poslovodenju ali pogodbo o zaposlitvi. Glavna razlika med obema je v delovnopravnem varstvu in podlagah za obvezna socialna zavarovanja. Če poslovodja sklene pogodbo o zaposlitvi, postane delavec in zanj praviloma veljajo pravice in obveznosti, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, z nekaj izjemami, ki jih za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce določa ZDR v 73. členu. Omeniti velja, da lahko pogodbo o zaposlitvi podpiše poslovodja/direktor, prokurist ali drug poslovodni delavec.