Solidarnostni prispevek je bil sprva predviden kot oblika dajatve, ki bi jo morali plačati vsi zaposleni in delodajalci, ne glede na njihov položaj ali prizadetost v poplavah. Ta prispevek je bil opredeljen v Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki je bil sprejet avgusta 2023 (ZIUOPZP). Namen tega prispevka je bil zagotoviti dodatna sredstva za obnovo in pomoč prizadetim območjem ter osebam, ki so utrpele škodo zaradi poplav in zemeljskih plazov.

Vlada naj bi namesto solidarnostnega prispevka uvedla začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, torej podjetij. Ta ukrep bo dodatno obremenil tista podjetja, ki ustvarijo več dobička. Predvidoma se bo davek od dohodkov pravnih oseb za pet let zvišal za tri odstotne točke, in sicer z 19 na 22 odstotkov. Vlada namerava ta ukrep zapisati v predlog Zakona o obnovi in razvoju.

Zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb je del širšega paketa ukrepov, namenjenih obnovi prizadetih območij in spodbujanju gospodarskega razvoja. Sredstva, zbrana z zvišanjem davka, naj bi se uporabila za financiranje obnovitvenih projektov, pomoč prizadetim prebivalcem in podjetjem ter za spodbujanje razvoja na prizadetih območjih.

Kljub ukinjenemu solidarnostnemu prispevku bo ostala možnost izvedbe neobvezne solidarnostne sobote v podjetjih. Ta sobota bo prostovoljne narave in se bo izvedla v dogovoru z delavci. Nekatera podjetja so že izvedla solidarnostno soboto v preteklosti. Plačilo za ta dan bo namenjeno proračunu za odpravo posledic poplav, pri čemer delodajalci ne bodo plačali davka in prispevkov na ta znesek.

Solidarnostna sobota je ena od oblik prostovoljnega prispevka, ki omogoča zaposlenim, da prostovoljno prispevajo svoj delovni čas za pomoč pri obnovi prizadetih območij. Ta prostovoljni prispevek je namenjen podpori prizadetim prebivalcem in podjetjem ter spodbujanju solidarnosti v skupnosti.

Pomembno je poudariti, da je udeležba v solidarnostni soboti prostovoljna in se izvede v dogovoru med delodajalcem in delavci. Delavci, ki se odločijo sodelovati v solidarnostni soboti, bodo svoje plačilo za ta dan namenili proračunu za odpravo posledic poplav. Delodajalci pa bodo oproščeni plačila davka in prispevkov na ta znesek.

Ta ukrep je del prizadevanj za obnovo prizadetih območij in spodbujanje solidarnosti v družbi.