Pravico do regresa ima vsaka zaposlena oseba, ne glede na to, ali gre za zaposlitev za polni delovni čas ali krajši. Z podpisom pogodbe o zaposlitvi, tako vsak delavec dobi pravico do rednega letnega dopusta kot tudi do regresa. Prav tako so upravičeni do celotnega izplačila regresa zaposleni, ki so na bolniški odsotnosti ali na starševskem dopustu.

Vsako podjetje mora delavcem izplačati regres za letni dopust. Rok za izplačilo regresa je 01.07.2024. V primeru nelikvidnosti podjetja se lahko ta rok podaljša do 01.11.2024.

Višina regresa

Višina regresa je na eni strani odvisna od odločitve delodajalca, na drugi strani pa od zakonodaje. ZDR-1 določa regres najmanj v višini minimalne plače, ki se je s 1. januarjem 2024 uskladila z rastjo življenjskih stroškov, in znaša 1.253,90 EUR. Posamezne kolektivne pogodbe ali drugi akti lahko določajo drugačen znesek minimalnega regresa, ki pa ne sme biti nižji od omenjenega zneska.

Po višini regres navzgor ni omejen. Delodajalci ga lahko neobdavčeno izplačajo do višine povprečne plače, ki se spreminja vsak mesec. Zato je treba ta znesek pred obračunom in izplačilom preveriti. Podatek je objavljen na spletni strani SURS. V času pisanja članka znaša povprečna plača 2.332,70 EUR bruto, kar predstavlja 1.480,90 EUR neto.

Neizplačilo regresa za letni dopust se smatra za prekršek. Delodajalca lahko doleti globa med 3000 do 20.000 evrov. Manjšim delodajalcem, kot so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa se lahko izreče kazen v višini od 1500 do 8000 evrov. Odgovorni osebi delodajalca pravne osebe ter odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti pa grozi kazen v višini od 450 do 2000 evrov.

Prav tako pa lahko neizplačilo regresa za letni dopust prinese tudi posledice pri uveljavljanju drugih pravic. Na primer, lahko vpliva na prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, omejitve sodelovanja v postopkih javnega naročanja ter omejitve pri ustanavljanju družb. Zato je pomembno, da delodajalci dosledno izpolnjujejo svoje obveznosti glede izplačila regresa za letni dopust, saj s tem zagotavljajo spoštovanje pravic delavcev ter izboljšujejo delovne pogoje v podjetjih.

 

Vir: https://www.gov.si/