Davčni organ bo posredoval informativni izračun dohodnine zavezancem, ki bo v določenih primerih štel za odločbo o odmeri dohodnine, poenostavljajoč postopek vlaganja dohodninskih napovedi.

Informativni izračun bo osnovan na podatkih uradnih evidenc davčne uprave ter informacijah o vzdrževanih družinskih članih, ki jih zavezanci do 5. februarja tekočega leta posredujejo davčni upravi. Zavezanci bodo informativni izračun prejeli najpozneje do 15. junija tekočega leta za preteklo leto.

Zavezanec, ki v tekočem letu ni koristil navedene olajšave, ter tisti, ki namerava spremeniti že uveljavljeno olajšavo za vzdrževane družinske člane, je dolžan vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«.

Pravočasna oddaja vloge omogoča vključitev pravilnih podatkov o vzdrževanih družinskih članih že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, kar zmanjšuje potrebo po vlaganju ugovora.

Rok za vložitev je 5. februar 2024.

Pri uporabi eDavkov je možno oddati vlogo do 20. februarja 2024, saj bo portal še odprt za vnose iz papirnatih vlog.

Kje jo lahko oddate? 

Oddajo vloge je mogoče izvesti :

  • prekomobilne aplikacije eDavki (za Android in IOS),
  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom)
  • ter osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Vlogo je potrebno natančno izpolniti, saj netočni ali nepopolni podatki o vzdrževanem družinskkeu članu ne bodo upoštevani pri informativnem izračunu dohodnine.