Oddaja bilance za leto 2023 je obvezna za vse vrste organizacij, vključno z družbami, društvi, zavodi, zadrugami in samostojnimi podjetniki.

Če potrebujete pomoč pri pripravi bilance, vam nudimo strokovno svetovanje.  Za ponudbo nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 070 602 028 ali nam pišete na e- naslov info@revera-svetovanje.com

Kaj zajema oddaja bilance 2023?

Oddaja bilance 2023 za samostojnega podjetnika vključuje več pomembnih poročil:

  1. Bilanca stanja na bilančni dan (31.12.)
  2. Izkaz poslovnega izida (za obdobje od 01.01. do 31.12. oziroma glede na datum registracije znotraj poslovnega leta)
  3. Priloge (opredelitve podjetnika)
  4. Napoved akontacije davka od dohodka iz dejavnosti s prilogami (t.i. davčni obračun, za obdobje od 01.01. do 31.12. oziroma glede na datum registracije znotraj poslovnega leta)

Rok za oddajo bilance je do konca marca 2024!

Računovodske izkaze in priloge oddajamo preko portala AJPES, kjer so že pripravljene logične kontrole za olajšano oddajo bilance 2023. Davčno napoved pripravimo in oddamo preko portala Finančne uprave, eDavki. Čeprav je obrazec enak za vse samostojne podjetnike, obstajajo razlike v rubrikah, ki jih izpolnjujejo normiranci in tisti, ki vodijo poslovne knjige.

Pomembno je omeniti, da so zagrožene kazni za neoddajo bilance 2023 visoke. Samostojni podjetniki, ki ne oddajo bilance preko portala AJPES, so lahko kaznovani v skladu z 688. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Višina kazni se giblje od 200 evrov do 5.000 evrov, odvisno od velikosti podjetja.

Prav tako so lahko kaznovani v skladu z Zakonom o davčnem postopku, kar lahko privede do dodatnih stroškov od 800 evrov do 10.000 evrov, če ne oddajo davčnega obračuna.