21. aprila 2023 je bila v Državnem zboru potrjena novela Zakona o evidencah na področju dela in
socialne varnosti, ki se nanaša na evidentiranje delovnega časa, z 20. novembrom pa bodo spremembe
začele veljati tudi v praksi.

Kaj to pomeni za povprečno slovensko podjetje?

Evidenca delovnega časa je postopek, pri katerem se beleži, kdaj in koliko časa zaposleni preživijo na
delovnem mestu ter kako ta čas porabijo. To vključuje beleženje začetka in konca delovnega dne,
odmorov, odsotnosti in drugih dejavnosti, povezanih z delom. Evidenca delovnega časa je pomembna za
sledenje, nadzor in upravljanje delovnih ur zaposlenih.

Koristi evidence delovnega časa vključujejo:

 • Pravilno plačilo: S sistemom evidence delovnega časa je mogoče zagotoviti, da zaposleni
  prejmejo pravilno plačilo glede na število odpravljenih ur.
 • Učinkovitost: Pomoč pri prepoznavanju vzorcev učinkovitosti in produktivnosti zaposlenih. To
  omogoča boljše upravljanje časa in virov.
 • Zakonodajna skladnost: Upoštevanje zakonskih predpisov glede delovnega časa, vključno z
  omejitvami delovnega časa, odmori in dnevi počitka.
 • Nadzor: Omogoča nadzor nad prihodi in odhodi zaposlenih, kar lahko pomaga preprečiti
  neupravičene odsotnosti in nepravilnosti.
 • Izboljšanje uspešnosti: Analiza podatkov o evidenci delovnega časa lahko razkrije priložnosti za
  izboljšanje produktivnosti in organizacije dela.
 • Sledljivost projektov: Pri projektih, ki temeljijo na urokih, omogoča sledenje času, porabljenem za
  vsak projekt, in oceno stroškov.
 • Boljša pravičnost: Pravilna evidenca delovnega časa lahko pomaga preprečiti neenakosti pri
  delovnem času in plačilu med zaposlenimi.
 • Upravljanje odmorov: Pomaga pri načrtovanju odmorov in počitnic, da se ohranja ravnovesje med
  delom in življenjem.
 • Dokazila: V primeru morebitnih sporov ali pritožb lahko evidenca delovnega časa služi kot dokaz
  za podporo trditvam o delovnem času in prisotnosti.
 • Natančna obračunavanje stroškov: Evidenca delovnega časa omogoča podjetju boljše
  razumevanje stroškov dela in bolj natančno obračunavanje.

S pravilno upravljanjem evidence delovnega časa se lahko organizacije bolj učinkovito in zakonito vodijo
svoje poslovanje, zagotavljajo pravično obravnavo zaposlenih ter izboljšajo uspešnost in produktivnost.
Obstajajo različne metode za vodenje evidence delovnega časa, vključno z ročnimi zapisovanji,
elektronskimi sistemi in posebnimi programskimi rešitvami. Izbor metode je odvisen od potreb in velikosti
organizacije.

Kaj se spremeni s 20. 11. 2023?

 1. Natančno evidentiranje: Pričakovano je natančno beleženje časa prihoda in izhoda za vse tipe ur.
 2. Deljen delovnik: Delovnik bo razdeljen na obdobja (od-do, od-do).
 3. Konec zaokroževanja ur: Ur ne bo več mogoče zaokroževati. Beležiti bo potrebno natančne ure, razen
  če interni akt podjetja določa drugače.
 4. Evidentiranje odmorov: Potrebno bo beležiti odmore, vključno z malicami.
 5. Izpis ur skupaj s plačilno listo: Če delavec nima dostopa do svojih ur, bo poleg plačilne liste potreben tudi izpis ur za vsak mesec.

Vse velja za vse zaposlene: Tako za zaposlene kot direktorje.